Siste nytt

I høst etableres lokalutvalgene i Senja kommune.

Fellesnemnda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. Nærdemokrati – Senjamodellen Senja 2020 …

Lokalutvalg i Senja kommune

Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune. Senja 2020 vil medio …