Siste nytt

En stor takk til dere alle!

Det er bare 50 dager igjen til 1.1.2020. Prosjektorganisasjonen er i gang med å avslutte prosjektperioden og senja2020 skal fases over til Senja kommune og ordinær drift. Den 16. oktober …

Ny gebyrforskrift

Utlegging til offentlig ettersyn Ny gebyrforskrift for oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja kommune. Fellesnemnda for etablering av Senja kommune har på …

Dette er lokalutvalgene i Senja kommune

Fra 01.01.20 starter arbeidet til de nye lokalutvalgene i Senja kommune. Her er oversikt over de som på stiftelsesmøtene er foreslått valgt inn i de åtte lokalutvalgene.  I rammevedtektene står …