Åpne folkemøter

Fra siste halvdel i april, til begynnelsen av juni, vil det gjennomføres i alt 11 åpne folkemøter rundt om i de fire Senja-kommunene. Her vil prosjektleder orientere om arbeidet med …

Forskrift om sammenslåing fastsatt

Forskriften om sammenslåingen av Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken til Senja kommune ble fastsatt like før nyttår. 19. desember ble forskriften om Senja kommune fastsatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I …