Kjære innbygger i Senja kommune

Det nærmer seg et nytt og historisk år. Fra 1.1.2020 bor vi alle i en ny kommune – Senja. Du vil få de samme tjenestene fra kommunen som før. Skolen, …

Nytt møte i Senja kommunestyre

Senja kommunestyre vedtok den 11.desember å avslutte sitt møte kl.20.00 på kvelden. Det ble vedtatt ny møtedato den 18.desember for å gå gjennom resten av sakene på sakslisten. Møtet finner …

Dette er Senja kommunestyre

Lurer du på hvem som sitter i kommunestyret til Senja kommune, eller trenger du å komme i kontakt med noen av politikerne? Her finner du en enkel oversikt over parti, …

En stor takk til dere alle!

Det er bare 50 dager igjen til 1.1.2020. Prosjektorganisasjonen er i gang med å avslutte prosjektperioden og senja2020 skal fases over til Senja kommune og ordinær drift. Den 16. oktober …

Ny gebyrforskrift

Utlegging til offentlig ettersyn Ny gebyrforskrift for oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja kommune. Fellesnemnda for etablering av Senja kommune har på …

Dette er lokalutvalgene i Senja kommune

Fra 01.01.20 starter arbeidet til de nye lokalutvalgene i Senja kommune. Her er oversikt over de som på stiftelsesmøtene er foreslått valgt inn i de åtte lokalutvalgene.  I rammevedtektene står …