Fellesnemnda har møte 10. april

Den 10.april er det møte i Fellesnemnda. Det er mange saker til behandling, blant annet hvilken nærdemokrati modell Senja kommune skal ha. Fellesnemnda skal også sammen med Distriktssenteret jobbe videre …

Protokoll fra møte i valgstyret

Senja valgstyre hadde møte den 5. mars. Protokoll fra møtet kan du lese her: Møteprotokoll SenjaValgstyre 2019 03 05 Valgstyret består av: Roar Åge Jakobsen (leder), Grethe Sebulonsen (nestleder) Hildegunn …