Nytt nyhetsbrev fra prosjektleder

Hver måned sender prosjektleder ut nyhetsbrev til alle ansatte i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken på e-post. Disse publiseres også på hjemmesiden vår. Her kan du lese nyhetsbrev for november …

Møte med alle delprosjektlederne

Den 2. november hadde prosjektorganisasjonen Senja2020 møte med alle delprosjektlederne for å oppdatere status på hvert enkelt prosjekt. Det er også viktig med informasjon og dialog mellom de ulike prosjektene. …