Protokoll fra PSU

PSU hadde møte i Vangsvik den 23. januar 2019. Protokoll kan du lese her: Protokoll PSU 23.01.19 Innkalling og sakspapir som var sendt til møte finner du her: Innkalling Partssammensatt utvalg 2019-01-23 …

Møte med alle delprosjektlederne

Den 2. november hadde prosjektorganisasjonen Senja2020 møte med alle delprosjektlederne for å oppdatere status på hvert enkelt prosjekt. Det er også viktig med informasjon og dialog mellom de ulike prosjektene. …