Protokoll fra møte i valgstyret

Senja valgstyre hadde møte den 5. mars. Protokoll fra møtet kan du lese her: Møteprotokoll SenjaValgstyre 2019 03 05 Valgstyret består av: Roar Åge Jakobsen (leder), Grethe Sebulonsen (nestleder) Hildegunn …