Protokoll fra møte i PSU

Partssammensatt utvalg hadde møte den 14.november i Vangsvik. Her kan dere lese protokollen fra møte: Protokoll fra PSU 14.11.18 Partssammensatt utvalg består av: HTV Otto Jakobsen  1. vara Tine Thomassen 2. …

Nytt møte i Fellesnemnda

19.september har Fellesnemnda i Senja kommune første møte etter sommeren. På sakslisten står blant annet saker som administrativt organisasjonskart for Senja kommune, status i prosjektet, økonomirapport og kommuneplanen samfunnsdel for …

Møte i Fellesnemnda 27.juni 2018

Fellesnemnda har siste møte før sommeren onsdag 27.juni. Fellesnemnda for Senja kommune består av de fire formannskapene i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken. Saker som skal til behandling er blant …