Fellesnemnda har møte 10. april

Den 10.april er det møte i Fellesnemnda. Det er mange saker til behandling, blant annet hvilken nærdemokrati modell Senja kommune skal ha. Fellesnemnda skal også sammen med Distriktssenteret jobbe videre …

Protokoll fra PSU

PSU hadde møte i Vangsvik den 23. januar 2019. Protokoll kan du lese her: Protokoll PSU 23.01.19 Innkalling og sakspapir som var sendt til møte finner du her: Innkalling Partssammensatt utvalg 2019-01-23 …

Protokoll fra møte i PSU

Partssammensatt utvalg hadde møte den 14.november i Vangsvik. Her kan dere lese protokollen fra møte: Protokoll fra PSU 14.11.18 Partssammensatt utvalg består av: HTV Otto Jakobsen  1. vara Tine Thomassen 2. …