Nytt nyhetsbrev fra prosjektleder

Hver måned sender prosjektleder ut nyhetsbrev til alle ansatte i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken på e-post. Disse publiseres også på hjemmesiden vår. Her kan du lese nyhetsbrev for november …

Nytt nyhetsbrev fra Senja2020

Hver måned sendes det ut nyhetsbrev fra prosjektledelsen til alle de ansatte i de fire kommunene. Nyhetsbrevet for september 2018 kan du lese her: Nyhetsbrev 10 sept18