Folkemøte på Silsand og Finnsnes

Tirsdag 22. mai og onsdag 23.mai inviterer vi til nye folkemøter på Silsand og Finnsnes. På Silsand finner folkemøte sted på Senjastua og på Finnsnes vil møte bli i gymsalen …

Møte i PSU 16. mai i Vangsvik

Partssammensatt utvalg har møte 16. mai i Vangsvik. Saker som skal behandles er blant annet innplasseringsdokument, omstillingsavtalen og forslag til administrativ organisering for Senja kommune. Innkalling og møtedokumenter finner du …

Folkemøte på Medby mandag 23. april 2018

Neste folkemøte i forbindelse med etablering av Senja Kommune er førstkommende mandag 23. april kl. 18.00-21.00 på Medby. Folkemøte vil bli avholdt på Medby oppvekstsenter. Tirsdag 24. april er det …

Åpne folkemøter

Fra siste halvdel i april, til begynnelsen av juni, vil det gjennomføres i alt 11 åpne folkemøter rundt om i de fire Senja-kommunene. Her vil prosjektleder orientere om arbeidet med …