Videre innplassering av ansatte

Den 29. august ble det sendt ut informasjonsskriv til alle ansatte i de fire kommunene vedrørende videre innplassering. Notatet finner dere her: Infobrev fra prosjektleder August 2018

Fire kommunalsjefer i nye Senja kommune

Den 23. mai ga fellesnemnda politisk tilslutning til at nye Senja kommune skal organiseres med fire sektorer direkte underlagt rådmannen. Disse er Stab/støtte, Oppvekst og kultur, Samfunnsutvikling og Helse, pleie …

Folkemøte i Rossfjordstraumen og i Botnhamn

Mandag 4.juni inviterer vi til folkemøte i Rossfjordstraumen på Vonheim samfunnshus. Tirsdag 5.juni er vi å treffe på samfunnshuset i Botnhamn. Begge dagene starter møtet kl.18.00 og vi skal være …

Folkemøte på Silsand og Finnsnes

Tirsdag 22. mai og onsdag 23.mai inviterer vi til nye folkemøter på Silsand og Finnsnes. På Silsand finner folkemøte sted på Senjastua og på Finnsnes vil møte bli i gymsalen …