Kommunale arkiv digitaliseres

Mandag 8. oktober 2018 markerte en milepæl i forhold til kommunal saksbehandling i de fire Senja-kommunene. 7,3 tonn (!) papirer, fordelt på 353 esker forlot rådhusene, for aldri å komme …

Nytt møte i Fellesnemnda

19.september har Fellesnemnda i Senja kommune første møte etter sommeren. På sakslisten står blant annet saker som administrativt organisasjonskart for Senja kommune, status i prosjektet, økonomirapport og kommuneplanen samfunnsdel for …

Nærdemokrati i Senja kommune

Faggruppe 7.1.2 nærdemokrati har jobbet godt i vår med hvilken nærdemokratisk ordning vi skal ha i Senja kommune. Nærdemokratiske ordninger er et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet når …