Ny gebyrforskrift

Utlegging til offentlig ettersyn Ny gebyrforskrift for oppgaver etter plan- og bygningsloven, jordloven, forurensningsloven, vegloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Senja kommune. Fellesnemnda for etablering av Senja kommune har på …

Dette er lokalutvalgene i Senja kommune

Fra 01.01.20 starter arbeidet til de nye lokalutvalgene i Senja kommune. Her er oversikt over de som på stiftelsesmøtene er foreslått valgt inn i de åtte lokalutvalgene.  I rammevedtektene står …

Møte i Fellesnemnda

Fellesnemnda til Senja kommune har sitt siste møte den 16.oktober. Møtet finner sted på rådhuset på Finnsnes i kommunestyresalen fra kl.13.00 Innkalling og sakspapirer til møtet kan du lese her: …

Møtedatoer for politiske møter 2019

Selv om Senja kommune ikke er en realitet før 1.1.2020 skal det avholdes både konstituerende møte for det nye kommunestyret, et formannskapsmøte og et kommunestyremøte før årsskiftet. Prosjektleder har i …

Informasjon om NAV kontorsammenslåing

Fra 01.10.19 samlokaliseres NAV kontorene Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik på Finnsnes Fra 01.01.20 etableres Senja kommune og Sørreisa inngår vertskommuneavtale med Senja for NAV tjenester. Det betyr at …