Fire kommunalsjefer i nye Senja kommune

Den 23. mai ga fellesnemnda politisk tilslutning til at nye Senja kommune skal organiseres med fire sektorer direkte underlagt rådmannen. Disse er Stab/støtte, Oppvekst og kultur, Samfunnsutvikling og Helse, pleie …

Folkemøte i Rossfjordstraumen og i Botnhamn

Mandag 4.juni inviterer vi til folkemøte i Rossfjordstraumen på Vonheim samfunnshus. Tirsdag 5.juni er vi å treffe på samfunnshuset i Botnhamn. Begge dagene starter møtet kl.18.00 og vi skal være …

Folkemøte på Silsand og Finnsnes

Tirsdag 22. mai og onsdag 23.mai inviterer vi til nye folkemøter på Silsand og Finnsnes. På Silsand finner folkemøte sted på Senjastua og på Finnsnes vil møte bli i gymsalen …

Møte i PSU 16. mai i Vangsvik

Partssammensatt utvalg har møte 16. mai i Vangsvik. Saker som skal behandles er blant annet innplasseringsdokument, omstillingsavtalen og forslag til administrativ organisering for Senja kommune. Innkalling og møtedokumenter finner du …