Nytt møte i Fellesnemnda

19.september har Fellesnemnda i Senja kommune første møte etter sommeren. På sakslisten står blant annet saker som administrativt organisasjonskart for Senja kommune, status i prosjektet, økonomirapport og kommuneplanen samfunnsdel for …

Nærdemokrati i Senja kommune

Faggruppe 7.1.2 nærdemokrati har jobbet godt i vår med hvilken nærdemokratisk ordning vi skal ha i Senja kommune. Nærdemokratiske ordninger er et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet når …

Videre innplassering av ansatte

Den 29. august ble det sendt ut informasjonsskriv til alle ansatte i de fire kommunene vedrørende videre innplassering. Notatet finner dere her: Infobrev fra prosjektleder August 2018