Folkemøte på Medby mandag 23. april 2018

Neste folkemøte i forbindelse med etablering av Senja Kommune er førstkommende mandag 23. april kl. 18.00-21.00 på Medby. Folkemøte vil bli avholdt på Medby oppvekstsenter. Tirsdag 24. april er det …

Åpne folkemøter

Fra siste halvdel i april, til begynnelsen av juni, vil det gjennomføres i alt 11 åpne folkemøter rundt om i de fire Senja-kommunene. Her vil prosjektleder orientere om arbeidet med …