Protokoll fra PSU

PSU hadde møte i Vangsvik den 23. januar 2019. Protokoll kan du lese her: Protokoll PSU 23.01.19 Innkalling og sakspapir som var sendt til møte finner du her: Innkalling Partssammensatt utvalg 2019-01-23 …

Protokoll fra møte i PSU

Partssammensatt utvalg hadde møte den 14.november i Vangsvik. Her kan dere lese protokollen fra møte: Protokoll fra PSU 14.11.18 Partssammensatt utvalg består av: HTV Otto Jakobsen  1. vara Tine Thomassen 2. …

Møte i PSU 16. mai i Vangsvik

Partssammensatt utvalg har møte 16. mai i Vangsvik. Saker som skal behandles er blant annet innplasseringsdokument, omstillingsavtalen og forslag til administrativ organisering for Senja kommune. Innkalling og møtedokumenter finner du …