Videre innplassering av ansatte

Den 29. august ble det sendt ut informasjonsskriv til alle ansatte i de fire kommunene vedrørende videre innplassering. Notatet finner dere her: Infobrev fra prosjektleder August 2018

Fire kommunalsjefer i nye Senja kommune

Den 23. mai ga fellesnemnda politisk tilslutning til at nye Senja kommune skal organiseres med fire sektorer direkte underlagt rådmannen. Disse er Stab/støtte, Oppvekst og kultur, Samfunnsutvikling og Helse, pleie …