Omstillingsavtale

Faggruppe Omstilling, har sammen med tillitsvalgte, verneombud og ledergruppene, jobbet frem et forslag til omstillingsavtale ved overgang til Senja kommune. Dokumentet har vært på høring, og ble vedtatt i fellesnemndas …