Åpne folkemøter

Fra siste halvdel i april, til begynnelsen av juni, vil det gjennomføres i alt 11 åpne folkemøter rundt om i de fire Senja-kommunene. Her vil prosjektleder orientere om arbeidet med kommunesammenslåingen, og det vil settes av god tid til å besvare spørsmål fra innbyggerne. Møteserien starter i Berg kommune og avsluttes i Lenvik.

Hensikten med folkemøtene er å spre kunnskap, skape entusiasme og bygge omdømme. I den grad der er mulig, vil innbyggerne få informasjon om, og svar på, hvordan den nye kommunen vil se ut og hva de kan forvente seg av nye Senja kommune.

Erfaringer fra folkemøtene som ble gjennomført i forkant av vedtakene om sammenslåing, viste at dette var en vellykket måte å møte innbyggernes informasjonsbehov på. Det var også tydelig at oppslutning og engasjement ble sterkere jo større avstanden var fra sentrum.

I tillegg til prosjektleder Hogne Eidissen, og hans prosjektmedarbeidere, vil ordfører og formannskapsmedlemmer fra de respektive kommuner være til stede på møtene. Møtene er åpne for alle, og det legges opp til enkel bevertning. Møtene varer fra kl. 18.00 til kl. 21.00, og eksakt møtelokale vil kunngjøres, bl.a. på kommunenes Facebook-sider foran hvert møte.

Berg kommune
Senjahopen, mandag 16. april
Skaland, tirsdag 24. april

Torsken kommune
Medby, mandag 23. april
Gryllefjord, onsdag 25. april

Tranøy kommune 
Stonglandseidet, mandag 7. mai
Vangsvik, onsdag 9. mai

Lenvik kommune
Gibostad, tirsdag 15. mai
Silsand, tirsdag 22. mai
Finnsnes, onsdag 23. mai
Rossfjordstraumen, mandag 4. juni
Botnhamn, tirsdag 5. juni

Prosjektledelsen håper på stort oppmøte og godt engasjement!