Folkemøte på Gibostad på samfunnshuset

Tirsdag 15. mai inviterer vi til folkemøte på Gibostad og vi håper du vil komme!

I løpet av 2018 og 2019 skal kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune skapes. Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen, og skal etablere mål, visjoner, og ikke minst forslag til konkrete handlinger og satsinger.  Vi har kalt forberedelsene til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for «Samskaping i Senja». Samskaping handler om hvordan vi skal jobbe sammen for å utvikle kommunen og samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne. Hva er viktig for deg? Hvordan vil du ha det i Senja kommune? Hvordan kan vi sammen legge til rette for at nye Senja kommune blir en god kommune å leve i, besøke og arbeide i?

Alle møtene i Lenvik kommune holdes fra kl. 18.00 til kl.21.00 på følgende steder;

–          Gibostad, Samfunnshuset/skolen tirsdag 15. mai

–          Silsand, Senjastua tirsdag 22. mai

–          Finnsnes, Finnsnes ungdomsskole onsdag 23. mai

–          Rossfjordstraumen, Vonheim mandag 4. juni

–          Botnhamn, Samfunnshuset tirsdag 5. juni

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.