Folkemøte i Rossfjordstraumen og i Botnhamn

Mandag 4.juni inviterer vi til folkemøte i Rossfjordstraumen på Vonheim samfunnshus. Tirsdag 5.juni er vi å treffe på samfunnshuset i Botnhamn. Begge dagene starter møtet kl.18.00 og vi skal være ferdige til kl.21.00

I løpet av 2018 og 2019 skal kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune skapes. Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre en god utvikling i kommunen, og skal etablere mål, visjoner, og ikke minst forslag til konkrete handlinger og satsinger.  Vi har kalt forberedelsene til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for «Samskaping i Senja». Samskaping handler om hvordan vi skal jobbe sammen for å utvikle kommunen og samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne. Hva er viktig for deg? Hvordan vil du ha det i Senja kommune? Hvordan kan vi sammen legge til rette for at nye Senja kommune blir en god kommune å leve i, besøke og arbeide i?

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, vi håper du vil komme!