Møteprotokoll fra PSU 16. mai 2018

Partssammensatt utvalg (PSU) hadde møte 16. mai 2018. Her kan du lese protokoll fra møte. PSU 2018 05 16

Partssammensatt utvalg består av:

HTV Otto Jakobsen  1. vara Tine Thomassen 2. vara Elisabeth Skogheim

HTV Rigmor Hansen  1. vara Marianne Solbø  2. vara Line Aarberg

HTV Hanne Hove  1. vara Erik Jensen 2. vara  Geir Ihndahl

HTV Eva Pettersen   1. vara Oddrun Alapnes  2. vara Sigbjørn Syr

HTV Christine Johansen  1. vara Linda Tjosås  2. vara Janne Pettersen

HVO Sverre A Pedersen

HVO Tore Berg Buan

Geir Inge Sivertsen (politiker)

Grethe Sebulonsen (politiker)

Jan Fredrik Jenssen (politiker)

Roar Åge Jakobsen (politiker)

Fred Ove Flakstad  (politiker)

Anne Britt Fallsen Vara  (politiker)

Tonni Nylund Vara  (politiker)

Ole Roger Storaas Vara (politiker)

Hildegunn Simonsen Vara  (politiker)

Marit Stubberud Hansen Vara (politiker)