Referat fra felles møte faggruppe nærdemokrati, plan og næring

I forbindelse med oppsummeringen av folkemøtene var det den 11. juni 2018 et felles møte mellom faggruppene knyttet til arbeidet med nærdemokrati og kommuneplan samfunnsdel.

Referatet fra møtet finner du her: referat nærdemokrati 11.06.18

Alle innspillene fra folkemøtene vil bli lagt ut som egen sak på hjemmesiden vår.