Referat fra delprosjekt kommunevalg

Delprosjekt 7.3 kommunevalg hadde første møte 27. april 2018. I styringsdokumentet står det følgende om oppgaver for delprosjektet: Valget i 2019 blir spesielt og historisk for Senja kommune. Partiene må gjøre forberedelser på tvers av de gamle kommunegrensene i forhold til nominasjonsprosessene. Gjennomføringen vil kreve god planlegging fra valgorganene og det koordinerte politiske sekretariat.  En sentral oppgave for delprosjektet er å forberede og gjennomføre kommunevalget i 2019.

Referatet fra møte finner du her. Referat DP 7.3