Innspill fra folkemøtene

I løpet av april, mai og juni 2018 har det vært folkemøter i alle de fire kommunene for å få innspill fra innbyggerne på hva som er viktig når vi nå sammen skal bygge Senja kommune. Fokus på folkemøtene har vært kommuneplan samfunnsdel, hva skal satsingsområdene være og nærdemokrati, hvordan skal dette være i Senja kommune og hvordan kan innbyggerne være med å utvikle lokalsamfunnene?

Det har vært gode diskusjoner på møtene i alle de fire kommunene og vi er svært fornøyd med alle konstruktive, kritiske og framtidsretta innspill som er kommet.

Alle møtene ble gjennomført etter samme modell; ordføreren i den respektive kommunen åpnet, og prosjektleder Hogne Eidissen orienterte om prosessen så langt i Senja kommune. Hovedmålet var å lytte til innspill gjennom to gruppearbeid. I det første gruppearbeidet ble deltakerne utfordret på de tre viktigste utfordringene og de tre viktigste mulighetene for den nye kommunen. Disse innspillene skal innarbeides i samfunnsplanen for Senja kommune. I det andre arbeidet skulle de fremmøtte gi innspill på hvordan nærdemokratiet i den nye kommunen skulle organiseres.

“Grendeutvalgsmodellen” ble løftet fram i alle folkemøtene. Modellen er godt utvikla og fungerer i flere bygder. Mange av lokalsamfunnene har også et rikt organisasjonsliv, og dette må man også ta hensyn til i organiseringen av de nye nærdemokratiutvalgene.

Det er et mål å utvikle en egen Senjamodell for nærdemokrati. Oppsummeringen fra folkemøtene viser stor grad av enighet på mange områder, samtidig som det er kommet interessante og spennende innspill.

Her finner du alle innspill på de ulike folkemøtene samt en oppsummering og presentasjon som holdes for Fellesnemnda den 27.juni 2018.

Senjahopen 

Folkemøte Senjahopen 16 04 18

Medby

Folkemøte Medby 23 04 18

Skaland

Folkemøte Skaland 24 04 18

Gryllefjord

Folkemøte Gryllefjord 25 04 18

Stonglandseidet

Folkemøte Stonglandseidet 08 05 18

Vangsvik

Folkemøte Vangsvik 09 05 18

Gibostad

Folkemøte Gibostad 15 05 18

Silsand

Folkemøte Silsand 22 05 18

Finnsnes

Folkemøte Finnsnes 23 05 18

Rossfjord

Folkemøte Rossfjord 05 06 18

Botnhamn 

Folkemøte Botnhamn 06 06 18

Oppsummering folkemøtene

Oppsummering folkemøter Senja2020