Referat fra delprosjekt 9.3 kommunikasjon

Delprosjekt 9.3 kommunikasjon hadde møte i Øverbotn den 1. juni. Medlemmene i delprosjektet er:

  • Berg kommune: Espen Fagerthun
  • Lenvik kommune: Arve Svestad (leder)
  • Lenvik kommune: Ingunn Minnesjord
  • Lenvik kommune: Hallgeir Torgersen
  • Torsken kommune: Svein Pedersen
  • Tranøy kommune: John Olav Edvardsen
  • Tranøy kommune: Asbjørn Beyer Log
  • HTV: Kari E. Mellem
  • HTV: Geir Indahl

Oppgavene til delprosjektet er å planlegge og gjennomføre kommunikasjonsoppgaver i sammenslåingsprosessen for å sikre god informasjonsflyt til alle. Ulike informasjonskanaler skal benyttes, og nytten evalueres underveis. Delprosjektet skal sørge for at informasjon går ut til ansatte og alle andre som har behov for informasjon. Delprosjektet skal finne løsninger for å dele informasjon fra nemnder og utvalg, herunder etablere felles portal el. Lign. Finne løsninger for innbyggerinvolvering og informasjon til innbyggere og avklare ansvar for å gjennomføre informasjonstiltak.

Referat fra deres møte kan du lese her: referat DP 9.3 010618

Vedlegg til referat fra møte i DP 9.3 vedrørende DPIA av Colibo