OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI

Fellesnemnda for etablering av ny kommune, Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 22/18 den 27.06-18: «Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune,  datert 19.06-18, legges ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1.»

Merknader/innspill til planprogram og planstrategi sendes Tranøy kommune, Vangsvikvn 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no. Planprogram og planstrategi kan ses på hjemmesidene til Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune, samt på hjemmesiden til Senja2020: www.senja2020.no

Frist for merknader settes til av hensyn til sommerferie til mandag 03.09-18

Planprogram og felles planstrategi Senja kommune