Referat fra møte i delprosjekt 8.3 interkommunalt samarbeid og eierskap

Delprosjekt 8.3 interkommunalt samarbeid og eierskap hadde møte den 27. juni. Til møte hadde de invitert NAV leder i Lenvik Ingvild Haugli Endressen for å orientere om NAV-reformen. Vekstbedriftene og kirkelig fellesråd deltok også på møte for å gi status fra prosessen med sammenslåingen av de kirkelige fellesrådene og fusjoneringen av de tre vekstbedriftene MITRA, Yttersia vekst og Berg vekst. Referat fra møte kan lese her: Referat 270618