Protokoll fra møte i Fellesnemnda

Fellesnemnda for Senja kommune hadde siste møte før sommeren den 27. juni. Protokoll fra møte kan du lese her:  Møteprotokoll Fellesnemnda 27.06.18

Fellesnemndas ansvar er å styre gjennomføringen av sammenslåingsprosjektet slik at målene nås. Fellesnemnda skal forberede sammenslåingen og sikre nødvendig samordning mellom kommunene i perioden fra vedtak om sammenslåing er gjort og fram til nyvalgt kommunestyre kan overta 01.01-20.

Fellesnemnda består av de fire formannskapene i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken, faste representanter i Fellesnemnda er: Jan Fredrik Jenssen (leder) Fred O. Flakstad (nestleder)  Gunnleif Alfredsen, Grete Sebulonsen, Jon Kvistad, Anne Britt Fallsen, Birgit Andreassen,  Margareth Edvardsen, Gunnar Magnus Torgersen, Marit Stubberud Hanssen, Roar Åge Jakobsen, Geir Inge Sivertsen, Ole Roger Storås, Guttorm Nergård, Eli-Ann Andreassen Jensen, Jan Harald Jansen, Helge Leikvik, Hildegunn Simonsen, Ove Nygård, Tine Karlsen, Tonni Nylund, Per Inge Søreng.

Til møte den 27. juni hadde Anne Britt Fallsen meldt forfall, ingen vara. Per Inge Søreng hadde forfall og her møtte Elisabeth Bjørnhaug Rognli.