Fire kommunalsjefer i nye Senja kommune

Den 23. mai ga fellesnemnda politisk tilslutning til at nye Senja kommune skal organiseres med fire sektorer direkte underlagt rådmannen. Disse er Stab/støtte, Oppvekst og kultur, Samfunnsutvikling og Helse, pleie og omsorg. Hver av sektorene skal ledes av en kommunalsjef. Etter en vår med kartleggingssamtaler og innplasseringssamtaler, er det nå klart hvem som tilbys stilling som kommunalsjefer i Senja kommune.

Vurderingen er gjort i hht intervju og stillingsprofil, samt den totale sammensetningen av lederteamet i forhold til kompetanse, personlige egenskaper og representasjon fra de fire kommunene. De fire utgjør et solid team og er:

  • Rune Hoholm, i dag kommunalsjef oppvekst og kultur i Lenvik kommune, er tilbudt stillingen som kommunalsjef Oppvekst og kultur.
  • Jorid Meyer, i dag levekårsleder i Berg kommune med ansvar for oppvekst, helse- og omsorgsfeltet, er tilbudt stillingen som kommunalsjef Helse og omsorg.
  • Alf Rørbakk, i dag rådmann i Tranøy kommune, er tilbudt stillingen som kommunalsjef Samfunnsutvikling.
  • Geir Henning Iversen, i dag økonomisjef i Lenvik kommune, er tilbudt stillingen som kommunalsjef Stab/støtte.

–       Det har vært ei positiv utfordring å få plass fire kommunalsjefer all den tid en har så dyktige folk å velge mellom, uttaler Hogne Eidissen, prosjektleder og framtidig rådmann i Senja kommune. – Jeg vil berømme de tillitsvalgte for en god og ryddig prosess. Det lover godt for videre jobb med innplassering vedrørende administrativ organisering.

For flere kommentarer, kontakt; prosjektleder Hogne Eidissen 907 82 522