Møte i partsammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg har møte førstkommende onsdag 12. september kl.09.00 i Vangsvik. Av saker som skal diskuteres er blant annet administrasjonskartet til Senja kommune. Innkalling med sakspapirer kan du lese her: Innkalling PSU