Nærdemokrati i Senja kommune

Faggruppe 7.1.2 nærdemokrati har jobbet godt i vår med hvilken nærdemokratisk ordning vi skal ha i Senja kommune. Nærdemokratiske ordninger er et av flere tiltak for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrenser endres, og det kan bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i den nye kommunen mindre. Ordningene kan motivere til medvirkning og mer langsiktig deltakelse. Det er stor variasjon i hvordan kommuner utformer og bruker nærdemokratiske ordninger. Det er ingen fasit og vi må finne den løsningen som fungerer best for Senja kommune.

Bodø kommune har gjort en del erfaringer ifht dette, og presenterte det på en prosjektleersamlingen i Sandnes før sommeren. Faggruppe 7.1.2 ønsket å vite mer om hvordan Bodø kommune over tid har jobbet systematisk med innbyggermedvirkning. Derfor ble representanter fra Bodø kommune invitert til møte med faggruppen den 7. september i høst. Møte fant sted i Rossfjordstraumen på Vonheim, og til møte var også grendeutvalgene i Lenvik invitert. Det var et godt og inspirerende møte og faggruppen skal nå utover høsten jobbe med å konkretisere et forslag til Senja modellen for nærdemokrati. Denne vil selvsagt bli lagt ut til høring slik at man etter innspill kan eventuelt bearbeide den før den sendes til Fellesnemnda for endelig vedtak.

Presentasjonen fra Bodø kommune kan dere se her: Kommunedelsutvalgene i Bodø