Nytt møte i Fellesnemnda

19.september har Fellesnemnda i Senja kommune første møte etter sommeren. På sakslisten står blant annet saker som administrativt organisasjonskart for Senja kommune, status i prosjektet, økonomirapport og kommuneplanen samfunnsdel for Senja kommune 2020-2031 – fastsettelse av planprogram. Innkalling og møtepapirer finner du her:  Innkalling Fellesnemnd Senja kommune

Møte er på Finnsnes rådhus i kommunestyresalen og starter klokken 13.00, og sendes direkte i samarbeid med Salangen-Nyheter og Lenvik kommune.

Gå til Lenvik kommunes nettside (sendingen starter kl 13.00)