“Bli kjent midler” Senja kommune

Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken skal fram til 01.01. 2020 sammen bygge en ny kommune. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker i tiden fram mot sammenslåing å legge til rette for at både organisasjonsliv, institusjoner og innbyggere med flere i de fire kommunene skal bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid. I møte i Fellesnemnda den 19. september ble det satt av kr 100 000,- til formålet.

Hovedkriteriet for å søke tilskudd er at planlegging og gjennomføring av arrangement eller aktivitet involverer krefter i flere av kommunene, og at målgruppen er innbyggere i alle kommunene. Bare fantasien setter grenser for hva det kan søkes om tilskudd til. Det kan være kulturarrangement, sport- og idrettsaktiviteter, pensjonisttreff, felles klasseturer med mer.

Les mer om midlene her og hvordan man kan søke. Søknadskriterier for bli kjent midler