Referat fra møte i delprosjekt 7.2 identitet, symboler og felles kultur

Den 27. august hadde delprosjekt 7.2 møte. Før sommeren ble kommunevåpenet for Senja kommune vedtatt og nå starter jobben med profilhåndboken for Senja kommune, det skal utvikles en grafisk profil som representerer organisasjonen med sine tjenester, politisk institusjon og geografisk sted. Til dette arbeidet har prosjektet fått bistand fra ID design. Referat fra møte til delprosjektet kan dere lese her: Referat DP 7.2 270818