Senja kirkelig fellesråd er godt i gang med sine prosesser

De fire kirkelige fellesrådene skal slås sammen til ett kirkelig fellesråd for Senja kommune. Sammenslåingsprosessen gjennomføres likt med den prosess kommunene gjennomfører, med en egen prosjektorganisasjon og kirkelig prosjektledelse. Her kan du lese mer om deres prosjekt.