Referat fra delprosjekt 9.3 kommunikasjon

Den 5.september var det møte i delprosjekt 9.3 kommunikasjon. Store deler av møte ble brukt til å planlegge den trykte brosjyrene som vil komme i din postkasse før jul. Her vil man blant annet finne god informasjon om sammenslåingen av de fire kommunene og hvilken betydning dette vil ha for deg som innbygger. Referat fra møtet kan du lese her: referat DP 9.3 050918