Delprosjekt 8.1 kommuneplan samfunnsdel

Den 12. september hadde delprosjekt 8.1 som har ansvar for Kommuneplanen samfunnsdel og overordnende planer møte i Vangsvik. på agendaen stod blant annet gjennomgang av innspill til planprogram og planstrategi, kommuneplanen samfunnsdel for Senja kommune. Referat fra møte kan du lese her: Referat DP 8.1 12.09.18

Vedlegg til referat: Oppsummering høringsmerknader

Planprogram og planstrategi kommuneplanens samfunnsdel Senja-kommune