Referat fra delprosjekt 9.2

Delprosjekt 9.2 Administrativ organisering og tjenesteutvikling hadde møte den 6.september på Finnsnes. På agendaen stod blant annet administrativ organisering i Senja kommune. Organisasjonskartet skal sendes ut på en bred høring før det blir tatt opp igjen i nytt møte i delprosjekt 9.2, PSU og Fellesnemnda i november. Referat fra møte finner du her: Referat DP 9.2