Referat fra delprosjekt 9.3

Delprosjekt 9.3 hadde møte på Finnsnes den 27. september. På agendaen stod planlegging av brosjyre som skal trykkes og distribueres til alle husstander i de fire kommunene før jul. Brosjyren skal inneholde relevant informasjon til innbyggerne om kommunesammenslåingen. referat DP 9.3

Vedlegg referat, disposisjon brosjyre: Disposisjon Brosjyre