Referat fra møte til faggruppe nærdemokrati

Den 7. september hadde faggruppe nærdemokrati møte i Rossfjordstraumen. Til møte hadde vi invitert grendeutvalgene i Lenvik, samt representanter fra Bodø kommune som fortalte om sine erfaringer med innbyggermedvirkning og kommunedelsutvalg. Faggruppe nærdemokrati skal i løpet av høsten lage et utkast for en nærdemokratimodell for Senja kommune. Referat fra møtet kan dere lese her: referat nærdemokrati

Presentasjon fra Bodø kommune: Kommunedelsutvalgene i Bodø