Møteprotokoll fra møte i PSU 30.03.17

Møteprotokoll – møte i Partssammensatt utvalg den 30.03.2017.pdf

Partssammensatt utvalg
Møtested: Rådhuset, Vangsvik Møtedato: 30.03.2017 Tid: 08:30 – 09:45
Til stede på møtetMedlemmer: Jan Fredrik Jenssen, Geir Inge Sivertsen, Marit Stubberud Hanssen, Line Miriam Sandberg, Kjetil Johnsen, Rigmor Hansen, Otto Jakobsen, Marianne Solbø, Hanne Hove
Forfall: Tine Thomassen
Varamedlemmer: Line Aarberg
Fra adm. (evt. andre): Karin Johnsen og Trond Eidissen
Innkalling: Godkjent
Merknader:
Behandlede saker: Sak 1/17-6/17
Underskrifter:
Til å godkjenne protokollen ble valgt: Hanne Hove og Marit Stubberud Hanssen
Vi godkjenner at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Vangsvik, 30.03.2017
Otto Jakobsen Hanne Hove Marit Stubberud Hanssen

SAKSLISTE
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/319 MIDLERTIDIG KONSTITUERING AV PARTSSAMMENSATT UTVALG
2/17 17/309 REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG (PSU) SENJA KOMMUNE
3/17 17/316 SAMARBEIDSAVTALE LENVIK OG TRANØY ETABLERING AV SENJA KOMMUNE
4/17 17/321 UTLYSING AV PROSJEKTLEDER OG ADMINISTRASJONSSJEF (RÅDMANN) SENJA KOMMUNE
5/17 17/320 BEHANDLING AV STYRINGSDOKUMENTER FOR SENJA KOMMUNE
6/17 17/323 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2017 DATERT 24.03-17

1/17 MIDLERTIDIG KONSTITUERING AV PARTSSAMMENSATT UTVALG

Forslag til vedtak:
Behandling:Leder: Otto JakobsenNestleder: Jan Fredrik Jenssen

Vedtak enstemmig:Leder: Otto JakobsenNestleder: Jan Fredrik Jenssen

2/17 REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG (PSU) SENJA KOMMUNE
Forslag til vedtak:Forslag til reglement for PSU datert 22.03.2017 vedtas

Behandling:PSUs innstilling til Interimsfellesnemnda:  Forslag til reglement for PSU datert 22.3.2017 vedtas med endringer framkommet i møtet. Medlemmene skriver under på ny taushetserklæring.

Vedtak enstemmig: Forslag til reglement for PSU datert 22.3.2017 vedtas med endringer framkommet i møtet. Medlemmene skriver under på ny taushetserklæring.

3/17 SAMARBEIDSAVTALE LENVIK OG TRANØY ETABLERING AV SENJA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Behandling:PSUs innspill til samarbeidsavtalen:Samarbeidsavtale datert 22.03.-17 godkjennes med endringer og merknader framkommet i møtet.
Forslag til innstilling til kommunestyrene ihv Lenvik og Tranøy: Samarbeidsavtale datert 22.03.-17 godkjennes.

 

Vedtak enstemmig: Samarbeidsavtale datert 22.03.-17 godkjennes.

4/17 UTLYSING AV PROSJEKTLEDER OG ADMINISTRASJONSSJEF (RÅDMANN) SENJA KOMMUNE
Forslag til vedtak: Forslag til utlysningstekst datert 22.03.-17 godkjennes. Utlysing foretas i Jobb Norge, på kommunenes egne hjemmesider, i Nordlys og  i Kommunal rapport. Behandling: Forslag til utlysningstekst datert 22.03.-17 godkjennes med endringer og merknader framkommet i møtet. Karin og Trond arbeider videre med ingresstekst og legger denne fram for Interimsfellesnemnda 3.4.2017. Søknadsfrist korrigeres.

 

Vedtak enstemmig: Forslag til utlysningstekst datert 22.03.-17 godkjennes med endringer og merknader framkommet i møtet. Karin og Trond arbeider videre med ingresstekst og legger denne fram for Interimsfellesnemnda 3.4.2017. Søknadsfrist korrigeres.

 

5/17 BEHANDLING AV STYRINGSDOKUMENTER FOR SENJA KOMMUNE

Forslag til vedtak:Innledende arbeid med styringsdokumentet tas til orientering. Det forutsettesat styringsdokumentet kan ferdigstilles til Interimsfellesnemndas neste møte, og deretter rulleres etter behov, dog ikke sjeldnere enn hvert halvårBehandling:Innstilling fra PSU: Innledende arbeid med styringsdokumentene tas til orientering. Merknader og innspill i møtet tas inn i dokumentet. Det forutsettes at styringsdokumentet kan ferdigstilles til Interimsfellesnemndas neste møte, og deretter rulleres etter behov, dog ikke sjeldnere enn hvert halvår.

Vedtak enstemmig: Innledende arbeid med styringsdokumentene tas til orientering. Merknader og innspill i møtet tas inn i dokumentet. Det forutsettes at styringsdokumentet kan ferdigstilles til Interimsfellesnemndas neste møte, og deretter rulleres etter behov, dog ikke sjeldnere enn hvert halvår.

6/17 FORSLAG TIL MØTEPLAN 2017, DATERT 24.03-17
Forslag til vedtak:Forslag til møteplan 2017 vedtas med følgende endringer:Behandling:Forslag fra PSU: Møteplan 2017 vedtas med følgende innspill:• Fellesnemnda kan ikke ha møte 4.5.2017.• Møteplan for fellesnemnda gjennomgås og settes opp av  Geir Inge Sivertsen og Jan Fredrik Jenssen.• Klokkeslett for møtene avvikles i tidsrommet kl. 08.30 til kl. 12.00.• Møte i PSU avvikles på kommunehuset i Vangsvik,  møterommet.• Møtene i Fellesnemnda avvikles på rådhuset i Lenvik .• Arbeidstakersida i PSU godkjenner møteplanen.

Vedtak enstemmig:Møteplan 2017 vedtas med følgende innspill:• Fellesnemnda kan ikke ha møte 4.5.2017.• Møteplan for fellesnemnda gjennomgås og settes opp av  Geir Inge Sivertsen og Jan Fredrik Jenssen.• Klokkeslett for møtene avvikles i tidsrommet kl. 08.30 til kl. 12.00.• Møte i PSU avvikles på kommunehuset i Vangsvik,  møterommet.• Møtene i Fellesnemnda avvikles på rådhuset i Lenvik .• Arbeidstakersida i PSU godkjenner møteplanen.