Referat fra delprosjekt 9.1 Sektor og temaplaner

Delprosjekt 9.1 hadde møte den 9. oktober i Gryllefjord. På agendaen stod blant annet vedtekter til SFO og barnehage i Senja kommune. Disse sendes nå ut på høring med høringsfrist 18. november. Vedtektene skal videre behandles i Fellesnemnda og i de fire kommunestyrene. Vedtektene må være besluttet så tidlig som mulig i januar 2019. Referat fra møtet kan du lese her: Referat fra møte i DP 9.1 09.10.18