Forberedelser til valget 2019

Selv om det er et år til, er vi allerede godt i gang med forberedelsene til kommunevalget i 2019 som blir spesielt. Det er et eget delprosjekt som har ansvaret for forberedelsene – delprosjekt 7.3 Valg 2019. Referat fra sist møte finner du her: Referat DP 7.3 151018 Vedlegg til referat: Skriv vedrørende stemmekretser, presentasjon 2017 Færder

Medlemmene i delprosjektet er: 

 • Anne-Britt Fallsen (leder)
 • Trond Eidissen
 • Per Arne Andreassen
 • Torleif Josefsen
 • Unni Antonsen
 • Margareth Edvardsen
 • Trond Eidissen
 • Tor Atle Aune
 • Jan Harald Jansen

Det er også valgt et eget valgstyret for kommunevalget i 2019. Medlemmene av valgstyret er:

 • Fra Berg: Roar Åge Jakobsen, Hildegunn Simonsen
 • Fra Lenvik: Gunnleif Alfredsen, Grethe Sebulonsen, Jon Kvistad
 • Fra Tranøy: Margareth Edvardsen, Gunnar Torgersen
 • Fra Torsken: Fred Ove Flakstad, Anne-Britt Fallsen

Valgstyret har konstituerende møte den 8. november 2018