Referat fra møte til DP 9.3 kommunikasjon

Delprosjekt 9.3 kommunikasjon hadde møte den 11.oktober. Vi er i full planlegging av en informasjonsbrosjyre som skal i postkassene til alle innbyggerne i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken. Møte den 10. oktober var et arbeidsmøte hvor delprosjektet gikk gjennom innholdet i brosjyren. Referat fra møte kan dere lese her: referat DP 9.3 101018