Møte i delprosjekt 8.1 kommuneplanens samfunnsdel

Delprosjekt 8.1 Kommuneplanens samfunnsdel (overordnede planer) hadde møte den 7. november på Finnsnes. I møte diskuterte man blant annet videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune og hvordan Fellesnemnda skal involveres i sitt møte den 21.november. Referat fra møtet til delprosjektet kan du lese her:Referat DP 8.1 07.11.18