Fellesnemnda har møte 21.november 2018

Den 21. november er det nytt møte i Fellesnemnda. Dette er det siste møte i 2018 og mange saker står på sakskartet.

Fellesnemnda møtes denne gangen klokken 09.00 hvor de i første del av møte vil bli involvert i visjonsarbeidet for Senja kommune og kommuneplanen samfunnsdel.

Innkalling og sakspapirer til møte kan dere lese her: Sakspapirer til Fellesnemnda 21.11.2018

Møte holdes på Rådhuset på Finnsnes, i kommunestyresalen. Møtet er åpent for tilhørere.