Delprosjekt 7.1 politisk organisering

Den 15.november hadde delprosjekt 7.1 politisk organisering møte på Finnsnes. På møte deltok leder av faggruppe 7.1.2 Herbjørg Valvåg som orienterte delprosjektet om arbeidet faggruppen har gjort med å utrede forslag på en modell for nærdemokrati i Senja kommune.

Referatet fra møtet kan dere lese her: Referat DP 7.1 15.11.18

Vedlegg til referatet: Nærdemokrati i Senja kommune