Mulighetens land, i bøtter og spann

Den 21.november hadde Fellesnemda siste møte for i år. Dagen startet kl.09.00 hvor første del av dagen var dedikert til Kommuneplanens Samfunnsdel for Senja kommune. Fellesnemnda ble utfordret gjennom fem workshops og gruppearbeid til å beskrive styrker, svakheter, trusler og muligheter for Senja kommune, komme med forslag på verdier som vil være beskrivende for den nye kommunen og visjon.

Arbeidet i Fellesnemda var gjennomført innenfor en tidsramme på 2 ½ time. Det ble gitt tydelig beskjed om at dette er et innledende arbeid, da særlig verdier og visjoner skal utvikles sammen med mange parter (se vedlagte presentasjon).

Noen forslag som kom frem under arbeidet med visjon for den nye kommunen var:

  • Senja – Eventyret starter her
  • Senja – Inkluderende og bærekraftig
  • Senja – et hav av muligheter
  • Mulighetens land, i bøtter og spann

Flere forslag til visjon og verdier kan du lese i dokumentene som er vedlagt.

Notat til Fellesnemda

Planprogram og planstrategi kommuneplan samfunnsdel Senja kommune

Visjonsprosess Senja 2020

Oppsummering visjonsarbeid Fellesnemda 21 11 18