Nytt nyhetsbrev fra prosjektleder

Hver måned sender prosjektleder ut nyhetsbrev til alle ansatte i Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken på e-post. Disse publiseres også på hjemmesiden vår. Her kan du lese nyhetsbrev for november 2018. Nyhetsbrev 12 nov18

Tidligere utgaver kan du lese her: Nyhetsbrev Senja2020