Administrative ledere innplassert

Før sommerferien i fjor ble det klart hvem som vil tiltre de fire stillingene som kommunalsjefer i Senja kommune. Etter en høst med kartleggings- og innplasseringssamtaler, er de fleste sektorledere og virksomhetsledere nå på plass, i tråd med det administrative organisasjonskartet.

– Vi er heldige som har mange svært dyktige ledere i dagens fire kommuner. Det betyr imidlertid at noen får tilbud om ei lederstilling og andre ikke. Jeg skal ikke underslå at dette er en krevende del av jobben, sier prosjektleder og framtidig rådmann i Senja kommune Hogne Eidissen.

De øverste ledere i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har vært til karlegging- og innplasseringssamtaler om lederjobbene i Senja kommune. Omstillingsutvalget består av prosjektleder Eidissen, tillitsvalgte og kommunalsjef for sektoren som har ansvaret for innplassering. Vurderingene er gjort i henhold til intervju, stillingsprofil, samt den totale sammensetningen til administrasjonen i Senja kommune. De ansattes egne ønsker, kompetanse, personlige egenskaper og organisasjonens beste er vektlagt.

– Det å innplassere rett person i rett stilling, og samtidig ivareta totaliteten og alles ønsker og integritet, er en krevende og kompleks arbeidsoppgave, påpeker Eidissen. Han har full forståelse for den skuffelse som naturlig nok noen opplever når de ikke får tilbud om en lederstilling i den nye kommunen.

– Det er svært mange dyktige mennesker i de fire kommunene, og noen får ikke lederjobb, sier prosjektleder Hogne Eidissen. Jeg er svært opptatt av å legge best mulig til rette for den enkelte, og det betyr å være tilgjengelig for spørsmål og samtaler.

– Jeg vil berømme de tillitsvalgte for en god og ryddig prosess, uttrykker Eidissen. Å bygge en ny kommune krever sterk samhandling og felles forståelse. Når en har så mange faglig, dyktige ansatte og politikere med på laget, ser jeg fram til fortsettelsen, avslutter prosjektlederen.

Når nå mange ledere er på plass, fortsetter det krevende arbeidet med å bygge og forberede for Senja kommune. Det er avgjørende at de nytilsatte kommunalsjefene, sektorlederne og virksomhetslederne er sentrale i det videre arbeidet. Ingen av de ansatte i de fire senjakommunene skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen, men enkelte vil få endret stillingsinnhold og vil måtte utføre andre arbeidsoppgaver enn dagens.

Disse er innplassert i lederstillinger i Senja kommune;

Samfunnsutvikling, kommunalsjef Alf Rørbakk
Virksomhetsleder Plan og utvikling;          Wenche Pedersen, Berg kommune.
Virksomhetsleder Infrastruktur;                Fred Inge Fredriksen, Tranøy kommune.
Virksomhetsleder Bygg og Eiendom;         Fred Ove Flakstad, Torsken kommune.
Virksomhetsleder Brann og redning;         Arnstein Smevik, Lenvik kommune.

Oppvekst og Kultur, kommunalsjef Rune Hoholm

Sektorleder Skole;                                         Utlyses eksternt
Sektorleder Barne- og familietjenesten;   Ingen innplassert pr i dag, avventer noen avklaringer.
Virksomhetsleder Kultur;                             Cato Simonsen, Lenvik kommune.
Virksomhetsleder SLI;                                   Mette Lorentsen, Lenvik kommune.
Virksomhetsledere Barnehage (3 stk.)     

Mette Granheim, Lenvik kommune.

Inger Rydningen, Tranøy kommune.           

En stilling lyses ut eksternt.

Helse, pleie og omsorg, kommunalsjef Jorid Meyer
Sektorleder Helse;                                         Evy Nordby, Lenvik kommune.
Sektorleder Pleie og omsorg;                      Monica Karlsen, Lenvik kommune.

Virksomhetsleder sykehjem, virksomhetsleder Rus og psykiatritjenesten, virksomhetsleder DMS og virksomhetsleder Senjalegene/legevakt har ikke vært med i denne innplasseringen.

Stab/støtte, kommunalsjef Geir Henning Iversen
Virksomhetsleder Organisasjon;                Karin Johnsen, Lenvik kommune.
Virksomhetsleder Økonomi;                       Elisabet Norlund, Torsken kommune.
Virksomhetsleder Regnskap;                      Angelica Strobel, Lenvik kommune

Næring:
Næringssjef;                                                   Bjørn Fredriksen, Lenvik kommune.Stab, rådmannen:
Seniorrådgiver;                                           Lena Hansson, Torsken kommune