Senjakommunene samlet på oppstartsdag for nettkurs i legemiddelhåndtering

Senjakommunene har valgt å ta i bruk nettkurs for legemiddelhåndtering og digital passeringstest i KS-Læring. Dette vil gi gevinster i form av spart tid og høyere deltakelse og gjennomføring av kurs, som igjen gir økt kompetanse og bedre tjenester. Nettkurs for legemiddelhåndtering gir også økonomiske gevinster, hvor Senja kommune vil spare over 100.000 kroner pr. år kun på dette ene kurset. 40 ledere, sykepleier 1 og fagkoordinatorer innen helseområdet i de fire kommunene var samlet 17 januar til oppstartsdag for nettkurs i legemiddelhåndtering.

KS Læring er et verktøy for sted- og tidsuavhengig gjennomføring av kompetanseheving og kurs, som ble lansert mandag 5. november 2018 for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune. Løsningen er ett av digitaliseringsprosjektene til de fire kommunene og skal benyttes av alle ansatte i Senja kommune. Alle medarbeidere får nå lik mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse til nye løsninger som tas i bruk i den enkelte kommune, Senja2020-prosjektet og etter hvert i driften av Senja kommune.

Arbeidsgruppen med representanter fra Senjakommunene hadde oppstartsdag 17. januar i Kunnskapsparken Finnsnes for virksomhetsledere, fagledere og fagkoordinatorer/Sykepleier 1. Dette var første mulighet for å samle helsetjenesten i de fire kommunene for en felles praksis rundt opplæring og kompetanseutvikling. Hanne Lunde fra Telemark kompetanse viste deltakerne mulighetene og gevinstene med KS-læring og nettkurset i legemiddelhåndtering (klikk for å gå til kurset).

Kurset inneholder pensumet som må gjennomgås for å få dispensasjon til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. Pensumet består av ulike læringsobjekter, deriblant animasjoner, videoer og refleksjonsoppgaver. E-læringen kan brukes som pensum til både grunnkurs og resertifisering. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide retningslinjer for nettkurs i legemiddelhåndtering og planlegge oppstart i virksomhetene i de fire kommunene.