Vi bygger splitter nytt nett i Senja kommune!


Da Tromsø kommune startet gjennomgangen av sin eksisterende IT-løsning, ble resultatet at de bestemte seg for å bygge alt på nytt – med den siste teknologien fra Cisco og bistand fra Telenor Inpli. – Tilganger og rettigheter blir nå knyttet til roller, ikke fysisk plassering

Fellesnemnda besluttet i sitt møte den 19. september 2018 at Senja kommune skulle inngå et samarbeid med Tromsø kommune på server plattform for våre digitale tjenester.

Den gang nettverk for digitale tjenester ble etablert hadde man få digitale enheter utenfor rådhusene, mens situasjonen i dag er at vi skal levere nettverk fra Rossfjord i øst til Gryllefjord i vest. Over tid har det digitale tjenestetilbudet i kommunene vokst ut av dagens infrastruktur, sist men ikke minst ved innføringen av iPad 1-1 i Senjaskolene.

Dagens nettverksinfrastruktur gir oss begrenset mulighet for feilsøk. Et eksempel fra Lenvik er: Vi hadde en kortslutning i en forbindelse mellom Husøy og Fjordgård, mens de som faktisk ble berørt av feilen var elever og lærere på Finnsnes barneskole, Silsand barneskole og Kårvik skole. Det er dagens design på IKT infrastruktur som gir oss denne uheldige situasjonen.

Faggruppe 9.4.1 – IKT har jobbet godt med å planlegge en infrastruktur som gir oss mulighet til å ekspandere ytterligere, støtte digitaliseringen og gjøre tilknytningen til vår server plattform i Tromsø så effektiv som mulig. Løsningen er kommet på grunnlag av et forprosjekt sammen med Bredbåndsfylket Troms og gjennom anskaffelse av et nettverkdesign fra Atea.

– Change everything, break nothing, kan kanskje stå som en overordnet beskrivelse av prosessen og prosjektet jeg har fått ansvaret for, sier rådgiver i Tromsø kommune, Kent Heide. Med bakgrunn fra IT-bransjen og et optimistisk syn på hva det er mulig å få til, selv med relativt små budsjetter, ble han hentet inn for å gjennomføre endringene som han også hadde vært med på å foreslå.

Senja kommune bytter også ut alle nettverkskomponentene og bygger nytt nettverk på samme fremoverlente infrastruktur som Tromsø kommune. For alle ansatte betyr dette at man vil ha samme gode tilgangen til våre digitale tjenester uansett hvor i kommunen man har sitt arbeidsted. Vi har anskaffet 450 trådløse sendere som skal spres i de kommunale byggene, man bygger for at trådløsnettet skal være ansattes foretrukne arbeidsnettverk.

Artikkelen under forteller hvorfor det var foruftig for Tromsø kommune å begynne på nytt. Det virker kjent!