Referat fra faggruppe 7.1.2 nærdemokrati

Etter høringsfristen for nærdemokrati i Senja kommune gikk ut kom det mange innspill til høringsdokumentet. Faggruppe 7.1.2 nærdemokrati hadde møte den 20.februar i Vangsvik og gikk gjennom alle innspillene. Referat og andre dokumenter fra møtet finner du her:

referat nærdemokrati 20022019

rammevedtekter kommunedelsutvalg Bodø

Folkehelse i et nærdemokratiperspektiv

Gjennomgang innspill nærdemokrati Senja kommune